Monthly Archive Tháng Năm 2018

Bymepmapu68

Điểm mặt 29 ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực Công thương

Công thương bao gồm một số ngành nghề kinh tế đặc biệt, có nhiều tác động đến đời sống kinh tế của người dân, đôi khi còn tác động lên cả vấn đề an ninh và xã hội.

Chính vì bao gồm nhiều ngành nghề đặc thù, nên sự kiểm soát cần phải chặt chẽ hơn nhằm tạo ra môi trường kinh doanh bền vững và an toàn. Những ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực Công thương đều là những ngành kinh tế chủ chốt quan trọng đối với sự ổn định kinh tế xã hội ở nước ta.

Dưới đây là 29 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực công thương:

1. Kinh doanh xăng dầu

Hoạt động kinh doanh xăng dầu bao gồm các hoạt động sản xuất, pha chế, xuất nhập khẩu, vận tải, phân phối, đại lý, bán lẻ. Thương nhân kinh doanh xăng dầu cần có hệ thống phân phối tối thiểu 10 cửa hàng thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu của doanh nghiệp.

kinh-doanh-xăng-dầu

2. Kinh doanh khí

Hoạt động kinh doanh bao gồm các loại khí: LPG, LNG, CNG.

kinh-doanh-khí

3. Kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

Để đạt được điều kiện kinh doanh dịch vụ giám định thương mại cần có ít nhất 3 năm công tác trong lĩnh vực giám định và có chứng chỉ chuyên môn về lĩnh vực giám định.

kinh-doanh-dịch-vụ-giám-định-thương-mại

4. Kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp (bao gồm cả hoạt động tiêu hủy)

Quá trình sản xuất, vận chuyển kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp cần đảm bảo các tiêu chuẩn nghiệm ngặt về an toàn và phòng chống cháy nổ. Nhà xưởng kho chứa vật liệu nổ công nghiệp phải đảm bảo các điều kiện về an ninh, trật tự, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với các công trình, đối tượng cần bảo vệ: Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

kinh-doanh-vật-liệu-nổ-công-nghiệp

5. Kinh doanh tiền chất thuốc nổ

Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có ngành nghề liên quan đến hóa chất hoặc vật liệu nổ công nghiệp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Đồng thời tổ chức kinh doanh tiền chất thuốc nổ là doanh nghiệp được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận theo đề nghị của Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

Kinh-doanh-tiền-chất-thuốc-nổ

6. Kinh doanh ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ

Để được sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thì đơn vị, tổ chức phải có hoạt động khoáng sản, dầu khí hoăc công trình xây dựng, công trình nghiên cứu cần đến sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. Ngoài ra cần có kho chứa, công nghệ, thiết bị, phương tiện phục vụ công tác sử dụng vật liệu.

nghề-có-sử-dụng-vật-liệu-nổ-công-nghiệp-và-tiền-chất-thuốc-nổ

7. Kinh doanh dịch vụ nổ mìn

Hoạt động kinh doanh cần có đủ điều kiện theo quy định về sử dụng, bảo quản và vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp. Cơ sở vật chất, kỹ thuật và con người tối thiểu đủ để cung ứng dịch vụ cho 05 (năm) tổ chức thuê dịch vụ. Trường hợp cần thiết có thể sẽ phải nghe theo sự điều động của cơ quan quản ý nhà nước với các vấn đề về an ninh, trật tự xã hội.

Kinh-doanh-dịch-vụ-nổ-mìn

8. Kinh doanh hóa chất, trừ hóa chất bị cấm theo Công ước Quốc tế về cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học

Công tác hoạt động kinh doanh sản xuất cần phải đào tạo đội ngũ người lao động về an toàn hóa chất và huấn luyện về kỹ thuật trước khi tiếp xúc trực tiếp với hóa chất.

Kinh-doanh-chất-hóa-chất

9. Sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ô tô

Với hoạt động kinh doanh sản xuất, lắp ráp với xe ô tô thì doanh nghiệp phải có quyền sử dụng hợp pháp đối với nhà xưởng, dây chuyền công nghệ rắp ráp đáp ứng được các yêu cầu tối thiểu.

Sản-xuất,-lắp-ráp,-nhập-khẩu-xe-ô-tô

10. Kinh doanh rượu

Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công là thành viên thuộc làng nghề sản xuất rượu thủ công không phải xin cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Tổ chức, cá nhân đại diện làng nghề phải xin cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công cho làng nghề và chịu trách nhiệm về các điều kiện sản xuất rượu áp dụng chung cho các thành viên thuộc làng nghề.

Kinh-doanh-rượu

11. Kinh doanh sản phẩm thuốc lá, nguyên liệu thuốc lá, máy móc, thiết bị thuộc chuyên ngành thuốc lá

Để được tiến hành kinh doanh sản xuất thuốc lá, doanh nghiệp phải tham gia đầu tư trồng cây thuốc lá dưới hình thức đầu tư trực tiếp hoặc liên kết đầu tư với các doanh nghiệp có Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá, phù hợp với quy mô sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và Quy hoạch vùng nguyên liệu thuốc lá được phê duyệt.

Kinh-doanh-sản-phẩm-thuốc-lá

12. Hoạt động Sở giao dịch hàng hóa

Sở Giao dịch hàng hóa chỉ được tổ chức thực hiện hoạt động mua bán các loại hàng hoá thuộc danh mục hàng hoá do Bộ trưởng Bộ Thương mại công bố.

Hoạt-động-Sở-giao-dịch-hàng-hóa

13. Hoạt động phát điện, truyền tải, phân phối, bán buôn, bán lẻ, xuất khẩu, nhập khẩu điện, tư vấn chuyên ngành điện lực

Trong quy chế hoạt động cần đảm bảo được đầy đủ các giấy phép cho toàn bộ quy trình của hoạt động điện lực từ phát điện, truyền tải, phân phối, bán buôn, bán lẻ, xuất – nhập khẩu điện… Ngoài ra còn rất nhiều giấy phép khác cho các hoạt động tư vấn về quy hoạch, xây dựng và giám sát.

Hoạt-động-phát-điện-chuyên-ngành-điện-lực

14. Kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Công Thương

Với điều kiện đảm bảo các quy chuẩn, quy chế về an toàn thực phẩm. Cơ sở kinh doanh cần có đủ trang thiết bị phù hợp để xử lý nguyên liệu, chế biến, đóng gói, bảo quản và vận chuyển các loại thực phẩm khác nhau; có đủ trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện rửa và khử trùng, nước sát trùng, thiết bị phòng, chống côn trùng và động vật gây hại.

Kinh-doanh-thực-phẩm-thuộc-lĩnh-vực-quản-lý-chuyên-ngành-của-Bộ-Công-Thương

15. Xuất khẩu gạo

Kho chứa, cơ sở xay, xát quy định phải thuộc sở hữu của thương nhân và phải nằm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thóc, gạo hàng hóa xuất khẩu hoặc có cảng biển quốc tế có hoạt động xuất khẩu thóc, gạo tại thời điểm thương nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận.

Xuất-khẩu-gạo

16. Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh

Kho, bãi phải thuộc sở hữu của doanh nghiệp hoặc do doanh nghiệp ký hợp đồng thuê với thời hạn thuê tối thiểu là 3 (ba) năm; phải nằm trong khu vực quy hoạch hệ thống kho, bãi phục vụ kinh doanh tạm nhập, tái xuất thực phẩm đông lạnh hoặc trong khu vực do Ủy ban nhân dân tỉnh biên giới quy định để xây dựng kho, bãi phục vụ kinh doanh tạm nhập, tái xuất thực phẩm đông lạnh.

kinh-doanh-tạm-nhập,-tái-xuất-hàng-thực-phẩm-đông-lạnh

17. Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt

Để kinh doanh ngành nghề này cần phải được bộ công thương xem xét cấp giấy chứng nhận mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa khi đáp ứng đầy đủ điều kiện quy định tại điều 10 thông tư số 05/2014/TT-BCT.

Kinh-doanh-tạm-nhập,-tái-xuất-hàng-hóa-có-thuế-tiêu-thụ-đặc-biệt

18. Nhượng quyền thương mại

Yêu cầu hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền cần phải được hoạt động ít nhất 1 năm. Hàng hóa thuộc dạng được phép kinh doanh nhượng quyền không thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh.

Nhượng-quyền-thương-mại

Cũng theo đó, một số ngành nghề cần có địa điểm trụ sở doanh nghiệp cố định nhằm đáp ứng tối ưu cho việc kiểm soát của Nhà nước đối với doanh nghiệp. Nhưng cũng có một số lĩnh vực có thể sử dụng văn phòng thông minh vì mục đích cắt giảm nhiều chi phí không cần thiết, tập trung nguồn lực cho việc phát triển kinh doanh của ngành nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ quy định, pháp luật.

19. Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa đã qua sử dụng

20. Kinh doanh than

21. Kinh doanh dịch vụ Logistics

22. Sản xuất, sửa chữa chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (chai LPG)

23. Kinh doanh tiền chất công nghiệp

24. Hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến hoạt động mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

25. Hoạt động thương mại điện tử

26. Hoạt động dầu khí

27. Kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp với thiết bị áp lực, thiết bị nâng đặc thù chuyên ngành công nghiệp, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, trang thiết bị khai thác mỏ, dầu khí, trừ các thiết bị, phương tiện thăm dò, khai thác trên biển

28. Kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp

29. Kiểm toán năng lượng

Đọc thêm: Những ngành nghề kinh doanh có điều kiên thuộc lĩnh vực An ninh Quốc phòng.

Bymepmapu68

[Video] Replus vinh dự trong Top 50 Thương hiệu Ưa Chuộng, Sản Phẩm Tin Dùng và Dịch Vụ Hoàn Hảo 2018

Được thành lập năm 2013, Công ty Cổ phần Replus hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh chuyên ngành thương mại dịch vụ Bất Động Sản, cung cấp các dịch vụ chính về văn phòng như: Văn phòng đại diện, Văn phòng chia sẻ và Văn phòng trọn gói.

Ngay từ khi mới ra đời, Replus đã đặt cho mình sứ mệnh là “Nâng tầm giá trị doanh nghiệp của bạn”, mong muốn xây dựng và góp phần vào sự phát triển cùng cộng đồng doanh nghiệp để tạo nên một môi trường kinh doanh thịnh vượng với phương châm: Mua bằng uy tín bán bằng niềm tin.

Với việc không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, ngày 20/5 vừa qua, công Ty Cổ Phần Replus vinh dự được vinh danh trong Top 50 doanh nghiệp Thương hiệu Ưa Chuộng, Sản Phẩm Tin Dùng và Dịch Vụ Hoàn Hảo 2018 do Hội Chống hàng giả và Bảo vệ Thương hiệu TP. Hà Nội trao tặng.

Trong thời gian tới, Replus sẽ hướng đến việc mở rộng mô hình hoạt động kinh doanh, không chỉ cung ứng những dịch vụ tiện ích về văn phòng cho các doanh nghiệp tại Tp.HCM mà còn mang đến những giá trị thiết thực, tạo điều kiện phát triển và làm đòn bẩy để giúp các doanh nghiệp trẻ có cơ hội khởi tạo nên những ước mơ trên con đường sự nghiệp của mình cũng như tạo ra được sản phẩm trí tuệ của Việt Nam.

Bymepmapu68

12 ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực An ninh quốc phòng

Kinh doanh ở nước ta có rất nhiều ngành nghề, đa dạng về hình thức và sản phẩm, dịch vụ. Nhưng vẫn có 1 số ngành nghề kinh doanh cần có sự kiểm soát của Chính Phủ bởi các sản phẩm, dịch vụ của ngành có thể ảnh hưởng lớn đến trật tự an ninh, an toàn xã hội ở mỗi địa phương và thậm chí cả nước.

Phần lớn các ngành nghề thuộc lĩnh vực này khi bắt đầu Thành lập doanh nghiệp đến khi hoạt động kinh doanh đều hoạt động dưới sự kiểm soát của Bộ Công an và Quốc phòng.

Có tất cả 12 ngành nghề có điều kiện thuộc lĩnh vực An Ninh Quốc Phòng cần chú ý như sau:

1. Sản xuất con dấu

Theo quy định của Bộ công an thì chỉ có cơ sở kinh doanh thuộc Bộ mới được sản xuất con dấu có hình Quốc huy Việt Nam và theo quy định của Bộ quốc phòng thì mới được sản xuất con dấu có hình quân hiệu.

kinh-doanh-con-dấu

2. Kinh doanh công cụ hỗ trợ (bao gồm cả sửa chữa)

Đội kinh doanh công cụ hỗ trợ cần đảm bảo an ninh trật tự trong đó cần xác định khu vực địa bàn, mục tiêu cụ thể cần phải tăng cường để đảm bảo an ninh, trật tự.

kinh-doanh-công-cụ-hỗ-trợ

3. Kinh doanh các loại pháo, trừ pháo nổ

Các cơ sở kinh doanh pháo cần đẩm bảo các điều kiện về PCCC theo quy định và cũng cần phảo đảm bảo các điều kiện về an ninh trật tự. Chỉ được phép hoạt động khi có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự do cơ quan công an thẩm quyền cấp.

kinh-doanh-các-loại-pháo

4. Kinh doanh dịch vụ cầm đồ

Người kinh doanh dịch vụ cầm đồ phải là người có hộ khẩu thường trú ít nhất 5 năm tại xã, phường thị trấn. Không bị cơ quan chức năng xử phạt về các vi phạm hành chính.

kinh-doanh-dịch-vụ-cầm-đồ

5. Kinh doanh dịch vụ xoa bóp

Cơ sở kinh doanh dịch vụ xoa bóp cần đảm bảo điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy theo quy định về phòng cháy chữa cháy.

kinh-doanh-dịch-vụ-xoa-bóp

6. Kinh doanh thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên

Cơ sỏ kinh doanh thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên cần đảm bảo điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy theo quy định về phòng cháy chữa cháy.

Kinh-doanh-thiết-bị-phát-tín-hiệu-của-xe-được-quyền-ưu-tiên

7. Kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ của Việt Nam chỉ được liên doanh với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ nước ngoài trong trường hợp cần đầu tư máy móc, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ. Các cơ sở chỉ được đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ sai khi cục Quản Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Kinh-doanh-dịch-vụ-bảo-vệ

8. Kinh doanh súng bắn sơn

Đối với ngành nghề súng bắn sơn thì chỉ có cơ sở kinh doanh thuộc bộ quốc phòng và bộ công an nới được kinh doanh súng bắn sơn.

kinh-doanh-súng-bắn-sơn

9. Kinh doanh quân trang, quân dụng cho lực lượng vũ trang, vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng quân sự, công an; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng

Để đạt được yêu cầu kinh doanh thì điều kiện cần phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự sản xuất kinh doanh vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật chuyên dụng cho quân sự, công an. Chỉ cơ sở kinh doanh thuộc bộ Quốc phòng mới được kinh doanh các sản phẩm quân trang, quân dụng cho lực lượng vũ trang.

kinh-doanh-vũ-khí-quân-dụng,-trang-thiết-bị,-khí-tài

10. Kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy

Trong việc kinh doanh loại hình dịch vụ phòng cháy chữa cháy cần phải có ít nhất 1 cá nhân có chứng chỉ hành nghề tư vấn thiết kế; tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát, kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy mới đủ điều kiện để kinh doanh loại hình dịch vụ này.

Kinh-doanh-dịch-vụ-phòng-cháy-chữa-cháy

11. Kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị

Chỉ có một số cơ sở chức năng chuyên dụng mới được phép kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị. trong đó có: Cơ sở kinh doanh thuộc bộ công an, cơ sở kinh doanh thuộc bộ quốc phòng.

Kinh-doanh-thiết-bị-ngụy-trang-ghi-âm-ghi-hình

12. Kinh doanh dịch vụ đòi nợ

Người lao động trong lĩnh vực đòi nợ phải là người không có tiền án, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và được tuyển dụng theo hợp đồng lao động không thời hạn hoặc có thời hạn từ 6 tháng trở lên.

Kinh-doanh-dịch-vụ-đòi-nợ

Ở một số lĩnh vực kinh doanh, vẫn có nhiều trường hợp mọi người chỉ kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh, nên việc quản lý của Nhà nước vẫn gặp một số khó khăn nhất định. Vậy Có nên chuyển đổi Hộ kinh doanh thành doanh nghiệp?

Bymepmapu68

Kinh doanh nông nghiệp: 33 ngành nghề có điều kiện cần biết

Mục tiêu đạt 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020 vẫn đang được thúc đẩy mạnh mẽ, số lượng doanh nghiệp mới thành lập đang có xu hướng tăng đều qua các giai đoạn vừa qua và giữ được sự ổn định.

Dù là bất kể ngành nghề gì, từ các ngành công nghiệp, dịch vụ cho tới các ngành nông nghiệp đã được liệt kê trong bảng Tra cứu tên và mã ngành kinh tế Việt Nam đều được Nhà nước đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ, tạo động lực để các bạn trẻ, những Startup mạnh dạn tạo dựng công việc kinh doanh của mình.

Phát triển là tất yếu, nhưng nỗi lo về vấn đề vệ sinh an toàn về thực phẩm vẫn đang rất “nóng” khi tình trạng này rất khó để quản lý và xử lý triệt để. Vì vậy, những ngành nông nghiệp có điều kiện đang được sự quan tâm chú ý từ phía các cơ quan chức năng.

Có tất cả 33 ngành nghề được quy định là ngành nghề có điều kiện về vệ sinh an toàn:

1. Khai thác thủy sản

Tổ chức, cá nhân khai thác thuỷ sản phải có Giấy phép khai thác thuỷ sản, trừ trường hợp cá nhân khai thác thuỷ sản bằng tàu cá có trọng tải dưới 0,5 tấn hoặc không sử dụng tàu cá.

2. Kinh doanh thủy sản

Đối với cơ sở nuôi trong ao hoặc bể có hệ thống cấp, thoát nước riêng biệt; có nơi xử lý chất thải; đối với cơ sở nuôi lồng, bè có dụng cụ thu gom, xử lý chất thải là một số các điều kiện quy định trong điều kiện đầu tư nuôi trông thủy sản.

3. Kinh doanh thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi

Thức ăn dành cho thủy sản, chăn nuôi phải được bảo quản, xử lý trong các kho chứa, trang thiết bị đáp ứng được yêu cầu vệ sinh thú ý, thủy sản, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

vệ-sinh-khai-thác-và-chế-biến-thủy-sản

4. Kinh doanh chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, chất xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản

Người hành nghề kinh doanh ngành nghề này phải được cấp chứng chỉ hành nghề thú y và phải có giấy khám sức khỏe xác nhận đủ sức để làm việc.

5. Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm giống thủy sản.

Điều kiện đối với kinh doanh dịch vụ này cần phải có cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu sinh thái của đối tượng khảo nghiệm. Ngoài ra cần đăng ký hoạt động khảo nghiệm với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

6. Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi

Yêu cầu đơnn vị, cá nhân phải đăng ký hoạt động khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Có địa điểm phù hợp và đảm bảo vệ sinh thú y, vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật.

nuôi-trồng-thủy-sản-công-nghệ-cao

7. Nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã theo Phụ lục của Công ước CITES

Trong công tác nuôi trồng cấy nhân tạo, yêu cầu cơ sở trồng cấy nhân tạo phải được cơ quan khoa học CITES Việt Nam xác nhận việc trồng cấy nhân tạo không ảnh hưởng đến sự tồn tại của loài đó trong tự nhiên. Có người đủ chuyên môn đáp ứng yêu cầu quản lý, kỹ thuật trồng cấy nhân tạo, chăm sóc cây trồng và ngăn ngừa dịch bệnh.

8. Nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm không quy định tại Phụ lục của Công ước CITES

Cơ sở được xây dựng phù hợp với đặc tính của loài cây trồng và năng lực sản xuất của cơ sở trồng cấy nhân tạo. Ngoài ra, phải được cơ quan khoa học CITES Việt Nam xác nhận việc trồng cấy nhân tạo không ảnh hưởng đến sự tồn tại của loài đó trong tự nhiên. Hơn thế nữa, có người đủ chuyên môn đáp ứng yêu cầu quản lý, kỹ thuật trồng cấy nhân tạo, chăm sóc cây trồng và ngăn ngừa dịch bệnh.

khảo-nghiệm-thuốc-bảo-vệ-thực-vật

9. Nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng động vật hoang dã thông thường

Các giống động vật hoang dã bị phân tán và phân bố ở nhiều nơi. Trường hợp động vật có nguồn gốc nhập khẩu (không phân bố tại Việt Nam) phải có xác nhận bằng văn bản của Cơ quan khoa học CITES Việt Nam là việc nuôi loài đó không ảnh hưởng tới các loài động vật khác và hệ sinh thái trong nước.

10. Xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, quá cảnh và nhập nội từ biển mẫu vật từ tự nhiên quy định tại Phụ lục của Công ước CITES

Trong hoạt động nhập xuất, tái xuất khẩu, mẫu vật là vật dụng cá nhân, hộ gia đình được miễn trừ giấy phép CITES, chứng chỉ CITES khi đáp ứng các điều kiện sau:

• Mẫu vật được sử dụng không vì mục đích thương mại.

• Nhập khẩu mang theo người hoặc là một phần của vật dụng hộ gia đình khi di chuyển giữa các nước.

• Số lượng không vượt quá quy định của Công ước CITES, áp dụng đối với một số loài động vật, thực vật hoang dã.

11. Xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo quy định tại Phụ lục của Công ước CITES

Có giấy phép CITES, chứng chỉ CITES quy định tại các khoản 1, 2, 3 Điều 15 Nghị định 82/2006/NĐ-CP khi xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES có nguồn gốc nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo

12. Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật

Hoạt động kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật được thông qua các quy trình từ sản xuất, gia công, sang chai,đóng gói đến các hoạt động buôn bán, nhập khẩu và vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc đều được quy định chặt chẽ trong các quy định.

13. Kinh doanh dịch vụ xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

Để được cấp giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật, Cở sở cần phải có địa điểm xử lý vật thể, nhà xưởng, kho chứa, phương tiện phù hợp với quy mô, biện pháp và loại hình xử lý được quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật.

14. Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật

Nhằm đảm bảo đáp ứng được các tiêu chuẩn về dịch vụ khảo nghiệm thuốc, loại hình kinh doanh này cần phải có đầy đủ các loại giấy tờ đăng ký, giấy xác nhận, chứng nhận và văg bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp.

15. Kinh doanh dịch vụ bảo vệ thực vật

Để được phép hoạt động cần phải có các giấy chứng nhận sức khỏe của cơ quan ý tế quận và được sự đồng ý bằng văn bản của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tổ chức, cá nhân này có địa chỉ giao dịch hợp pháp.

16. Kinh doanh thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y

Đảm bảo đầy đủ các thiết bị, dụng cụ hóa chất và cơ sở vật chất phục vụ cho nhu cầu hoạt động là yếu tố cần thiết để kinh doanh loại hình dịch vụ này.

17. Kinh doanh dịch vụ kỹ thuật về thú y

Người được cấp chứng chỉ hành nghề thú y phải có giấy khám sức khỏe xác nhận đủ sức khỏe để làm việc của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên cấp. Đồng thời phải có đủ các điều kiện về bằng cấp chuyên môn tương ứng.

vệ-sinh-ngành-thú-y

18. Kinh doanh đóng mới, cải hoán tàu cá

19. Kinh doanh dịch vụ xét nghiệm, phẫu thuật động vật

20. Kinh doanh dịch vụ tiêm phòng, chẩn đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật

21. Kinh doanh dịch vụ thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y (bao gồm thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y, thú y thủy sản)

22. Kinh doanh chăn nuôi tập trung

23. Kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

24. Kinh doanh phân bón

25. Kinh doanh giống cây trồng, giống vật nuôi

26. Kinh doanh dịch vụ xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

27. Kinh doanh cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm

28. Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm phân bón

29. Kinh doanh thực vật rừng, động vật rừng hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại

30. Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm giống cây trồng, giống vật nuôi

31. Kinh doanh giống thủy sản

32. Kinh doanh sản phẩm biến đổi gen

33. Kinh doanh dịch vụ thử nghiệm, khảo nghiệm chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, chất xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản

Bymepmapu68

TÌM THÀNH VIÊN GIA NHẬP ĐẠI GIA ĐÌNH REPLUS 2018

Với sự khẳng định thương hiệu REPLUS trên thị trường văn phòng chia sẻ sau 5 năm xây dựng, phát triển và đổi mới.

Tiếp nối hành trình ấy, Chúng tôi luôn mong muốn làm mới mình cũng như tìm kiếm thêm những thành viên cùng chung chí hướng xây dựng ước mơ giàu có, phát triển và hạnh phúc.

Chúng tôi không có gì hơn ngoài một môi trường suốt ngày thấy Nhân viên cười nói thân thiện, chả phân biệt lính cũ lính mới gì hết. Toàn thế hệ 8x-9x, trai tài, gái sắc (nói vậy thôi chứ trai cũng xinh, gái cũng giỏi nữa) nên luôn mang trong mình ngọn lửa nhiệt quyết của tuổi trẻ, sự sáng tạo đổi mới mình trong cả công việc lẫn cuộc sống.

Không gian làm việc tại toà nhà hạng A với đầy đủ mọi tiện nghi đảm bảo cho bạn việc ăn uống, nghỉ ngơi và sinh hoạt.

Công việc khoa học thì luôn có mục tiêu rõ ràng, kế hoạch chi tiết, sáng tạo không biên giới, khả năng tự chủ.

Cùng nâng cao kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng qua những buổi đào tạo, chia sẻ.

Tiệc tùng ăn uống mỗi tháng 1 lần, còn thêm sinh nhật, thăm hỏi hiếu, hỷ, thưởng lễ, tết Tây, Ta có đủ.

Du lịch nghỉ mát thì toàn chọn những điểm đến nghe tên thấy nôn nao trong lòng (Nha Trang, Phan Thiết… Sắp tới lại đưa nhau ra Vinpearl Phú Quốc tận hưởng). Cho Nhân viên đi được rồi, cơ mà Sếp lại chỉ thị nhân viên phải mời được người nhà đi cùng.

replus-tuyển-dụng-2018

Vì vậy, đừng gia nhập vào Đại gia đình REPLUS…vì… bạn sẽ bị thích và nghiện mất đó.

Đợt tuyển dụng tháng 05 này, chúng tôi chỉ chọn 5 bạn Chăm sóc khách hàng, 1 kế toán Tổng hợp3 vị trí cho Online Marketing (Content, Social Media, tổng thể).

>>Tất nhiên là có yêu cầu cho bạn nè:

+ Trung thực, ham học, sáng tạo
+ Siêng năng, tích cực, tự chủ
+ Mến khách hàng, thương đồng nghiệp
+ Thích công việc, yêu cuộc sống
+ Cày việc tốt, không được dốt
+ Giao tiếp tốt, đoàn kết tốt
+ Giữ gìn cửa hiệu thật tốt
+ Khiêm tốn, mặt dày, chịu khó

Nhưng bạn vẫn muốn gia nhập Replus, hãy nộp CV ngay:

Email: hoangtin.nguyen@replus.vn

Hotline: 0903009656 (Mr Tín)

Địa chỉ: Công ty Cổ Phần Replus, lầu 10, toà nhà Pearl Plaza, 561A, Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Chúng tôi thích sự máu lửa của bạn và chúng ta sẽ cùng khám phá sức mạnh bản thân cùng đồng đội, cùng niềm tin, cùng ước mơ để hoàn thiện mình mỗi ngày nhé!