Văn phòng cho thuê sẽ tăng trưởng ngoạn mục trong năm 2020