Tuyển dụng

12/06/2019

Tuyển dụng nhân viên SEO

Nhân Viên SEO – Online Marketing Số lượng cần tuyển: 02 Giới tính: Nam/Nữ Tính chất công việc: Giờ hành chính Kinh nghiệm: T

11/06/2019

Tuyển dụng nhân viên lễ tân

Nhân viên lễ tân Số lượng cần tuyển: 02 Giới tính: Nữ Tính chất công việc: Giờ hành chính Trình độ: Cao đẳng trở lên

11/06/2019

Tuyển dụng Nhân viên Kế toán Tổng hợp

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp Số lượng cần tuyển: 03 Giới tính: Nam/Nữ Tính chất công việc: Giờ hành chính Trình độ: Cao

11/06/2019

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh

Nhân Viên Kinh Doanh Số lượng cần tuyển: 05 Giới tính: Nam/Nữ Tính chất công việc: Giờ hành chính Trình độ: Cao đẳng trở