Khuyến mãi Tết 2018: “Lộc Vàng Như Ý – Tiền Tỷ Đến Nhà”