Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Bước vào thời kỳ hội nhập và đổi mới, Việt Nam đã và đang là điểm đến đầu tư lý tưởng của các nhà đầu tư nước ngoài. Do đó, nhu cầu thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài dần trở nên phổ biến. Tuy nhiên, để hoàn tất hồ sơ, thủ tục pháp lý thì bắt buộc doanh nghiệp phải nắm rõ về các quy định pháp luật hiện hành. Với mong muốn hỗ trợ thủ tục pháp lý tốt nhất cho nhà đầu tư nước ngoài, chúng tôi xin được giải đáp những vấn đề trên qua bài viết này.

Điều kiện thành lập doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam

Nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty bao gồm cá nhân và tổ chức nước ngoài. Trước khi mở công ty, bắt buộc nhà đầu tư phải có dự án đầu tư và thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo đúng quy định. Bên cạnh đó, nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Phải là tổ chức hoặc công ty đã được hoạt động từ 1 năm trở lên.
 • Đối với cá nhân nước ngoài có nhu cầu đầu tư vào công ty cổ phần, công tư liên doanh, công ty TNHH 1 thành viên hoặc 2 thành viên tại Việt Nam. 
 • Phải có dự án, các thủ tục đăng ký hoặc thẩm tra đầu tư tại các cơ quan nhà nước. 
 • Nhà đầu tư phải báo cáo năng lực tài chính của công ty trước khi thực hiện dự án đầu tư.
 • Nhà đầu tư phải đảm bảo các điều kiện môi trường, an ninh và trật tự xã hội. 
 • Chỉ được đăng ký các ngành dịch vụ được Việt Nam cam kết mở cửa đối với thị trường WTO 2016. 
thanh lap cong ty co von dau tu nuoc ngoai
Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Đồng thời, chủ đầu tư được quyền sử dụng vốn điều lệ, trường hợp sau:

 • Các tổ chức kinh doanh chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán, công ty niêm yết, công ty đại chúng.
 • Doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu theo hình thức khác thực hiện theo quy định của pháp luật.

Trường hợp tỷ lệ sở hữu không thuộc hai trường hợp trên thì phải thực hiện theo quy định khác pháp luật. Tuy nhiên, phải liên quan đến điều ước quốc tế mà trong đó nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Bên cạnh đó, khi thành lập doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài sẽ không phục thuộc vào ngành nghề mà nhà đầu tư dự định kinh doanh tại Việt Nam. 

Hình thức thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam

Đăng ký góp vốn, mua cổ phần tư công ty Việt Nam 

Bước 1: Thành lập doanh nghiệp 100% vốn cá nhân hoặc tổ chức Viết Nam để có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và con dấu. 

Bước 2: Ngay sau nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tiến hành làm thủ tục để cổ đông nước ngoài mua hoặc góp vốn thêm vào công ty Việt Nam. 

Đối với hình thức này, khi thành lập công ty nhà đầu tư không cần phải chứng minh số vốn phải góp. Điều này có nghĩa nhà đầu tư không cần phải xác nhận số dư tài khoản ngân hàng có đủ vốn hay không?

Kết quả nhận được là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, mẫu thông báo về việc nhà đầu tư đã đủ điều kiện góp vốn và con dấu. 

Đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Bước 1: Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư bằng cách xác minh tài số dư tài khoản lớn hoặc bằng số góp vốn góp. 

Bước 2: Sau khi nhận được giấy chứng nhận đầu tư, tiếp tục thực hiện các thủ tục đăng ký giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và con dấu. 

Kết quả nhận được là giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và con dấu. 

Hồ sơ thành lập công ty có yếu tố nước ngoài cần chuẩn bị gì ?

thanh lap cong ty co von dau tu nuoc ngoai
Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

1. Đăng ký góp vốn, mua cổ phần tư công ty Việt Nam 

+ Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân

 • Cung cấp 2 bản sao y, công chứng hộ chiếu của nhà đầu tư
 • Văn bản ủy quyền khi thực hiện thủ tục, hồ sơ ( trường hợp người đại diện pháp luật không trực tiếp thực hiện thủ tục)
 • Hợp đồng thuê văn phòng đặt trụ sở

+ Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức

 • Cung cấp bản sao, công chứng giấy phép kinh doanh của tổ chức nước ngoài đã được hợp pháp hóa lãnh sự. 
 • Cung cấp 2 bản sao y, công chứng hộ chiếu cá nhân tham gia góp vốn vào công ty tại Việt Nam.
 • Hợp đồng thuê văn phòng đặt trụ sở. 

2. Đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

+ Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân

 • Cung cấp 2 bản sao y, công chứng đối với hộ chiếu cá nhân. 
 • 1 bản xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của cá nhân, bắt buộc phải lớn hơn vốn đầu tư dự kiến đã được hợp thức hóa lãnh sự. 
 • Hợp đồng thuê văn phòng đặt trụ sở.

+ Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức

   • Bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh của tổ chức đã được lãnh thức hóa lãnh sự .
   • Cung cấp 2 bản sao y, công chứng hộ chiếu cá nhân thay mặt tổ chức thành lập công ty tại Việt Nam. 
   • 1 bản xác nhận số dư tài khoản tư ngân hàng phải lớn hơn đối với vốn dự kiến đầu tư tại Việt Nam đã được hợp thức hóa lãnh sự.
   • Bản hợp đồng thuê văn phòng đặt trụ sở.

Quy trình thành lập công ty có yếu tố nước ngoài

thanh lap cong ty co von dau tu nuoc ngoai
Các bước để thành lập công ty nước ngoài tại Việt Nam.

+ Trường hợp: Đăng ký góp vốn, mua cổ phần tư công ty Việt Nam 

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thành lập doanh nghiệp gồm:

  • Giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp
  • Điều lệ công ty 
  • Danh sách thành viên, cổ đông (trường hợp thành lập công ty TNHH 2 thành viên hoặc công ty Cổ phần)
  • Văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục 
  • Chứng minh nhân dân người đại diện và các thành viên công ty 
  • Chứng minh nhân dân người ủy quyền để thực hiện các thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Thủ tục: Chuyên viên tiến hành nộp hồ sơ qua mạng bằng cách scan các văn bản, giấy tờ trên và nộp qua trang dangkykinhdoanh.gov.vn

Thời gian: Sau 5-7 ngày làm việc, phòng đăng ký kinh doanh sẽ xử lý và trả kết quả. Trường hợp, hồ sơ không đúng theo quy định sẽ được thông báo bổ sung, sửa hồ sơ và nộp lại từ đầu. Ngược lại, hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp sẽ nộp hồ sơ bản cứng đến phòng đăng ký kinh doanh. Hồ sơ gồm:

 • Giấy biên nhận
 • Thông báo hồ sơ nộp hợp lệ 
 • Hồ sơ bản cứng 
 • Chứng minh nhân dân photo người nộp hồ sơ

Sau khi nhận được hồ sơ cứng, doanh nghiệp sẽ nhận được kết quả tại Sở kế hoạch và Đầu tư để thực hiện các công việc như khắc dấu, công bố mẫu dấu.

Bước 2: Làm thủ tục để cổ đông nước ngoài mua hoặc góp vốn vào công ty Việt Nam

Đối với cá nhân, tổ chức nước ngoài tham gia góp vốn 

Hồ sơ chuẩn bị gồm:

 • Văn bản đăng ký góp vốn/ mua cổ phần của cá nhân, tổ chức nước ngoài 
 • Hộ chiếu công chứng đối với cá nhân, đăng ký kinh doanh đã hợp pháp hóa lãnh sự tại đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài đối với tổ chức. 
 • Văn bản ủy quyền thực hiện đối với trường hợp người đại diện không trực tiếp thực hiện thủ tục. 

Nộp trực tiếp tại phòng đăng ký đầu tư tỉnh

Thời gian: Sau 15 ngày làm việc, phòng đăng ký sẽ xử lý hồ sơ. Hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp được cấp đầy đủ điều kiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp.

Trường hợp chuyển nhượng một phần hoặc toàn phần vốn góp của cá nhân/ tổ chức Việt Nam sang nhà đầu tư cá nhân/ tổ chức nước ngoài

Hồ sơ chuẩn bị bao gồm:

 • Biên bản họp, quyết định họp đối  với công ty TNHH 2 thành viên, công ty Cổ phần. Quyết định của chủ sở hữu đối với công ty TNHH 1 thành viên khi chuyển nhượng hoặc góp vốn toàn bộ cho người nước ngoài.
 • Bản sao công chứng hộ chiếu đã đăng ký kinh doanh hợp thức hóa lãnh sự đối với tổ chức. 
 • Văn bản ủy quyền người thực hiện thủ tục thành lập công ty 
 • Chứng minh thư của người ủy quyền
 • Văn bản điều kiện góp vốn hoặc mua cổ phần, phần góp vốn

Thủ tục: Doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ qua mạng 

Thời gian: 5-7 ngày làm việc, phòng đăng ký sẽ trả kết quả nếu hồ sơ hợp lệ 

+ Trường hợp: Đăng ký giấy chứng nhận đầu tư

Bước 1: Đăng ký giấy chứng nhận đầu tư 

Hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản cam kết về năng lực tài chính 
 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án
 • Hợp đồng thuê văn phòng đã công chứng 
 • Văn bản xác nhận tài khoản lớn hơn hoặc bằng với số vốn đầu tư
 • Hộ chiếu đã công chứng đối với cá nhân, đăng ký kinh doanh hợp thức hóa lãnh sự đổi với tổ chức nước ngoài 
 • Báo cáo tài chính trong vòng 2 năm qua đối với tổ chức nước ngoài

Thủ tục: Nộp trực tiếp tại phòng đăng ký đầu tư Tỉnh 

Thời gian: Sau 14 ngày làm việc, phòng đăng ký đầu tư sẽ trả kết quả. Nếu kết quả hợp lệ sẽ được cấp giấy chứng nhận đầu tư. 

Bước 2: Ngay sau khi có giấy chứng nhận đầu tư, thực hiện thủ tục đăng ký giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và con dấu 

Hồ sơ chuẩn bị:

 • Giấy đề nghị thành lập công ty 
 • Điều lệ công ty
 • Danh sách thành viên, cổ đông đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty Cổ phần 
 • Bản sao công chứng thẻ chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của các thành viên là cá nhân. 
 • Quyết định thành lập công ty 
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 
 • Thẻ căn cước hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc hộ chiếu chứng thực cá nhân hợp pháp của người đại diện theo ủy quyền các thành viên là tổ chức. 
 • Bản sao chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương đã được hợp thức hóa lãnh sự đối với thành viên là tổ chức. 
 • Danh sách người đại diện được ủy quyền 
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư 

Thủ tục: Nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh 

Thời gian: 5-7 ngày làm việc. Trường hợp, hồ sơ hợp lệ sẽ nhận được giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, con dấu. 

***Bạn chỉ cần đăng ký dịch vụ dưới đây để được đội ngũ nhân viên của Replus tư vấn trực tiếp và báo giá chi tiết cho bạn.

Một vài lưu ý khi thành lập doanh nghiệp vốn nước ngoài

Khi thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp cần lưu ý một số điểm dưới đây:

Đối với ngành nghề kinh doanh bán buôn, bán lẻ thì mục phân phối bán buôn thì có thể hoạt động bình thường. Tuy nhiên, với hoạt động bán lẻ thì phải xin giấy phân phối của Bộ Công Thương cấp.

Tiếp đó, sau khi doanh nghiệp hoàn tất việc thành lập công ty 100 vốn đầu tư nước ngoài, công ty phải mở tài khoản vốn. Sau đó, nhà đầu tư gửi vào tài khoản vốn số tiền tương ứng với số vốn góp. 

Đối với loại hình công ty cổ phần, ngay sau khi thực hiện được bước chuyển nhượng cổ đông thì cổ đông phải làm thủ tụckhai thu nhập cá nhân. Đồng thời, nộp thuế thu nhập cá nhân đến cơ quan quản lý thuế. 

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài tại Replus

Để không mất nhiều thời gian, chi phí ở giai đoạn đầu thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài tại Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp đã sử dụng dịch vụ thành lập công ty nước ngoài tại Việt Nam nhằm tối ưu hóa các thủ tục hồ sơ pháp lý mà vẫn đáp ứng tiêu chí hợp pháp, đúng luật. Một trong những đơn vị hàng đầu về dịch vụ pháp lý không nên bỏ qua là Replus. 

thanh lap cong ty co von dau tu nuoc ngoai
Replus-Dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài chuyên nghiệp

Khi sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Replus, nhà đầu tư được chuyên viên pháp lý tư vấn, hỗ trợ cụ thể. Giờ đây, khách hàng hoàn toàn an tâm về dịch vụ thành lập công ty tại Replus. 

 • Tư vấn các điều kiện thành lập công ty nước ngoài, điều kiện ngành nghề, các lưu ý trước và sau khi thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài. 
 • Tư vấn các loại hình doanh nghiệp phù hợp với nhà đầu tư
 • Nhanh chóng soạn hồ sơ, thủ tục thành lập công ty đúng luật 
 • Tư vấn cụ thể nhà đầu tư chuẩn bị tài liệu cần thiết để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài
 • Đại diện nhà đầu tư làm việc với các cơ quan chức năng có thẩm quyền trong quá trình làm thủ tục, hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật.
 • Tư vấn cụ thể, đầy đủ, toàn diện dịch vụ kế toán thuế, dịch vụ văn phòng trọn gói trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tại Việt Nam.

Bằng nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực làm giấy phép kinh doanh, thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Replus tự tin cam kết mang đến những dịch vụ chất lượng, thay mặt cho doanh nghiệp hoàn thành các thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp một cách nhanh chóng, phù hợp với quy định của pháp luật. Nếu quý khách hàng có nhu cầu cung cấp thêm thông tin hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh nhất.

Website: www.replus.vn – replus.com.vn
Hotline: 0932 678 626028 6288 3088
Email: [email protected]

Bài viết cùng chủ đề

Văn phòng ảo: “Vị cứu tinh” trong công cuộc chuyển đổi số

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp đang phải đối mặt với hàng loạt thử thách do nền kinh tế suy thoái và đang cấp bách tìm ra phương án tối ưu chi phí vận hành, tăng sức mạnh cạnh tranh để vượt qua giai đoạn đầy khủng hoảng này. Tuy nhiên,...

TOP 5+ tòa nhà cho thuê văn phòng khu vực Mỹ Đình đẳng cấp

Khu vực Mỹ Đình tại Quận Nam Từ Liêm đã trở thành một điểm tập trung quan trọng với sự hiện diện đông đúc của cư dân, mạng lưới giao thông phát triển, doanh nghiệp hoạt động sôi nổi và các trung tâm thương mại sầm uất. Điều này đã...

TOP 6+ địa chỉ Văn phòng công chứng Quận Tây Hồ

Quý khách hàng đã hiểu tất tần tật về văn phòng công chứng chưa? Có nhiều khách hàng gặp khó khăn khi thực hiện công chứng giấy tờ với nguyên nhân là không biết tên văn phòng công chứng Quận Tây Hồ và địa chỉ nằm ở đâu. Trong bài...

Văn phòng ảo là gì? Chọn thuê đơn vị uy tín số 1 Việt Nam

Trong những năm qua, cụm từ văn phòng ảo không còn quá xa lạ trong giới doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ được ? Tại sao văn phòng ảo lại phù hợp với bạn và lợi ích doanh nghiệp của bạn nhận được từ...

TOP 4 văn phòng công chứng Quận 3 chuyên nghiệp tại TPHCM

Nhu cầu về công chứng, sao y bản sao và xác thực, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hồ Chí Minh, đang có sự gia tăng đáng kể. Trong trung tâm sầm uất của thành phố, Quận 3 là nơi thu hút rất nhiều yêu cầu về dịch...

Siêu Sale Đỉnh Cao – Khai Trương Đỉnh Điểm, 1 Năm Miễn Phí Đón Chờ

Trong hành trình 10 năm, Replus đã luôn không ngừng phát triển, vươn lên và tạo những bước tiến đột phá bằng việc mở rộng kinh doanh với hàng loạt địa điểm mới không chỉ trong nước mà còn trên thị trường quốc tế. Sau sự kiện đánh dấu bước...