Thông báo: Sa thải bà Lương Đức Thị Trúc Huyền – Vi phạm nghiêm trọng hợp đồng