Thư Ngỏ – Công ty CP Replus khai trương chi nhánh mới