17 chính sách quan trọng có hiệu lực tháng 12/2018

17 chính sách quan trọng có hiệu lực tháng 12/2018

Vào tháng 12/2018, hàng loạt chính sách mới trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội như: Quy định mới về chế độ phụ cấp ưu đãi với giáo viên trường công lập, Nghị định mới về bảo hiểm y tế: 5 trường hợp được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh; 27 loại phế liệu tạm ngừng tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu…được thi hành có hiệu lực.

17 chính sách quan trọng có hiệu lực tháng 12/2018 1

Cụ thể, chính sách, quy định mới có hiệu lực từ 12/2018 cần phải biết như sau

1. Hướng dẫn xếp lương với công chức quản lý doanh nghiệp Nhà nước

Được sửa đổi tại khoản 8 mục III Thông tư 79/2005/TT-BNV về hướng dẫn xếp lương với công chức quản lý doanh nghiệp Nhà nước mà nắm giữ 100% vốn điều lệ được bầu cử, tuyển dụng, bổ nhiệm làm cán bộ, công chức, viên chức.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 05/12/2018, quy định cụ thể:

Trường hợp, xếp lương ngạch chuyên viên cao cấp hoặc ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức tương đương chuyên viên cao cấp đối với người đã có thời gian xếp lương ở ngạch này.

Các trường hợp còn lại: xếp lương ngạch chuyên viên hoặc ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức tương đương ngạch chuyên viên.

2. Chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên công lập được quy định mới

Được quy định tại Thông tư 27/2018/TT-BGDĐT vào ngày 25/10/2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành sửa đổi về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập. Cụ thể:

Giáo viên đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập ngoài việc được xếp vào các ngạch viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo còn được xếp vào các hạng viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo tại Thông tư liên tịch 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH

Riêng đối tượng giáo viên làm nhiệm vụ Tổng phụ trách đội, hướng dẫn thực hành… thì không nhất thiết phải xếp vào các ngạch viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo hoặc các hạng viên chức thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10/12/2018.

3. Quy định mới về tiền lương ngày nghỉ lễ

Căn cứ vào Nghị định 148/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 05/2015/NĐ-CP về tiền lương trả cho người lao động trong ngày nghỉ hàng năm, tăng thêm theo thâm niên, ngày nghỉ lễ, Tết và ngày nghỉ việc riêng có hưởng lương.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/12/2018. Cụ thể:

Trong các ngày nghỉ, tiền lương được tính: Tiền lương theo hợp đồng lao động chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của người sử dụng lao động, nhân với số ngày ngày lao động nghỉ.

4. Điều chỉnh lương hưu cho lao động nữ

Nghị định 153/2018/NĐ-CP Chính phủ đã ban hành quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 06 tháng.  Nghị định này có hiệu lực từ ngày 24/12/2018.

Cụ thể:

– Nếu nghỉ hưu năm 2018, tỷ lệ điều chỉnh cao nhất là 12,3%; thấp nhất là 1,08%, tùy thuộc vào thời gian đã đóng BHXH.

5. Người lao động nước ngoài phải đóng 8% BHXH bắt buộc năm 2022

Ngày 15/10/2018, Nghị định 143/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Nghị định này có hiệu lực ngày 01/12/2018. Cụ thể:

Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thực hiện các chế độ BHXH bắt buộc sau: Ốm đau; thai sản; bảo hiểm; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí và tử tuất.

  • Hàng tháng người lao động nước ngoài đóng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất ngày 01/01/2022.
  • Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó, thời gian này không được tính để hưởng BHXH.

17 chính sách quan trọng có hiệu lực tháng 12/2018 2

6. 5 trường hợp được hưởng 100% chi phí KCB về BHYT

Tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/12/2018.

Nghị định hỗ trợ 100% chi phí khám chữa bệnh đối với 5 trường hợp. Cụ thể:

– Hỗ trợ 100% chi phí KCB đối với: người có công với cách mạng, được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng, người thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn…

– Hỗ trợ 100% chi phí KCB tại tuyến xã

– Hỗ trợ 100% chi phí KCB đối với các trường hợp chi phí cho một lần KCB thấp hơn 15% lương cơ sở…

– Các trường hợp khác, mức hưởng bảo hiểm y tế chỉ từ 80 – 95%.

7. Vay vốn trồng cây lâu năm được thỏa thuận ân hạn nợ gốc

Tại Thông tư 25/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 10/2015/TT-NHNN hướng dẫn Nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Cụ thể:

Khách hàng vay để trồng, chăm sóc, tái canh cây lâu năm, khách hàng và tổ chức tín dụng được thỏa thuận thời gian ân hạn nợ gốc và lãi phù hợp với giai đoạn kiến thiết của cây trồng lâu năm.

Thời gian ân hạn là khoảng thời gian tính từ khi tổ chức tín dụng bắt đầu giải ngân vốn vay đến khi khách hàng bắt đầu trả nợ gốc và lãi được thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10/12/2018.

8. 27 loại phế liệu tạm ngừng tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu

Thông tư 41/2018/TT-BCT ngày 06/11/2018 về Danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu.

Danh mục này bao gồm 27 loại phế liệu:

  • Thạch cao, xỉ hạt từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép
  • Giấy loại hoặc bìa loại thu hồi, Tơ tằm phế liệu
  • Lông cừu hoặc lông động vật loại mịn hoặc thô tái chế
  • Phế liệu bông, Thủy tinh vụn và thủy tinh phế liệu và mảnh vụn khác…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/12/2018 đến ngày 31/12/2019

Đối với lô hàng phế liệu đã làm thủ tục hải quan tạm nhập, chuyển khẩu trước ngày 20/12/2018 được tiếp tục thực hiện tái xuất, chuyển khẩu.

9. 3 trường hợp phải kiểm tra xuất xứ hàng hóa tại cơ sở sản xuất

Từ ngày 14/12/2018, Thông tư 39/2018/TT-BCT quy định việc kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu tại cơ sở sản xuất trong các trường hợp sau:

– Cơ quan có thẩm quyền nước nhập khẩu đề nghị kiểm tra, xác minh tại cơ sở sản xuất khi kết quả kiểm tra hồ sơ, chứng từ để xác định xuất xứ hàng hóa hoặc khi có lý do nghi ngờ gian lận xuất xứ hàng hóa

– Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong nước tiến hành kiểm tra, xác minh, quản lý rủi ro và chống gian lận xuất xứ hàng hóa.

– Cơ quan chức năng khác trong nước đề nghị phối hợp khi có lý do nghi ngờ hoặc phát hiện dấu hiệu gian lận xuất xứ hàng hóa.

10. Có bằng trung cấp luật được dạy lý thuyết lái xe

Tại Nghị định 138/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 65/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe. Cụ thể:

Giáo viên dạy lý thuyết phải có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên một trong các chuyên ngành luật, công nghệ ô tô, kỹ thuật, lắp ráp ô tô hoặc chuyên ngành khác có nội dung đào tạo chuyên ngành ô tô chiếm 30% trở lên.

Riêng giáo viên dạy môn Kỹ thuật lái xe phải có giấy phép lái xe tương ứng hạng lái xe trở lên.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/12/2018.

11. Từ năm học 2018 – 2019, thêm một trường hợp được miễn học phí

Nghị định 145/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 86/2015/NĐ-CP về cơ chế thu, quản lý học phí và chính sách miễn, giảm học phí đến năm 2020 – 2021.

Nghị định này được Chính phủ ban hành ngày 16/10/2018, có hiệu lực từ 01/12/2018. Cụ thể:

Từ năm học 2018 – 2019, miễn học phí đối với trẻ em học mẫu giáo 5 tuổi ở vùng đặc biệt khó khăn có cha mẹ hoặc có cha hoặc có mẹ hoặc có người chăm sóc hoặc trẻ em thường trú ở xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo.

12. Điều kiện mới với trang thông tin điện tử, mạng xã hội

Từ ngày 24/12/2018, Nghị định 150/2018/NĐ-CP, một số điều kiện hoạt động đối với trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội được điều chỉnh. Cụ thể như:

– Về nhân sự bộ phận kỹ thuật: Yêu cầu ít nhất 01 nhân sự quản lý nội dung thông tin và 01 nhân sự quản lý kỹ thuật; thay vì chỉ yêu cầu có tối thiểu 01 người như trước đây.

– Về tên miền: Trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội của cùng tổ chức, doanh nghiệp không được sử dụng cùng tên miền có dãy ký tự giống nhau (bao gồm cả tên miền thứ cấp).văn phòng ảo hcm

13. Mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phổ cập

Từ ngày 01/12/2018, theo Thông tư 12/2018/TT-BTTTT mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phổ cập.

Thông tư này được ban hành ngày 15/10/2018. Theo đó:

Mức giá cước tối đa dịch vụ thư cơ bản trong nước cho lần lượt các nấc khối lượng đến 20g; trên 20g đến 100g; trên 100g đến 250g là 4.000 đồng; 6.000 đồng; 8.000 đồng. Mỗi 250g tiếp theo đến 2000g là 2.000 đồng.

Mức giá cước tối đa cho dịch vụ thư cơ bản từ Việt Nam đi các nước dao động từ 15.000 đồng – 23.000 đồng ở nấc khối lượng 20g tùy thuộc vào quốc gia và vùng lãnh thổ…

14. Không được tổ chức họp kết hợp tham quan, nghỉ mát

Có hiệu lực từ ngày 25/12/2018 tại Quyết định 45/2018/QĐ-TTg về chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính Nhà nước là quy định 05 trường hợp không tổ chức họp. Trong đó:

– Họp kết hợp với tham quan, giao lưu, nghỉ mát hoặc dùng hình thức họp để tổ chức vui chơi, giải trí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động;

– Họp giải quyết các công việc thường xuyên trong tình hình có thiên tai hoặc tình trạng khẩn cấp;

– Họp giải quyết công việc đã được phân quyền, phân cấp, ủy quyền cho thủ trưởng cơ quan hành chính cấp dưới giải quyết…

15. Hướng dẫn các tội vi phạm về bảo vệ động vật hoang dã

Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐTP quy định về bảo vệ động vật hoang dã và Điều 244 về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm. Cụ thể:

Hành vi tàng trữ cá thể, bộ phận cơ thể không thể tách rời sự sống hoặc sản phẩm của động vật hoang dã, động vật nguy cấp, quý, hiếm có từ trước ngày 01/01/2018 không bị truy cứu trách nhiệm hình sự; trừ khi tàng trữ nhằm mục đích buôn bán, thu lợi bất chính.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/12/2018.

16. Xét xử bị cáo dưới 18 tuổi, Thẩm phán không mặc áo choàng

Theo Thông tư 02/2018/TT-TANDTC quy định những vụ án hình sự có bị cáo là người dưới 18 tuổi thuộc thẩm quyền của Tòa gia đình và người chưa thành niên sẽ được xét xử tại Phòng xét xử thân thiện. Thông tư này có hiệu lực ngày 01/12/2018.

Khi xét xử, Thẩm phán mặc trang phục làm việc hành chính của Tòa án nhân dân và không mặc áo choàng.

Phòng xử án được bố trí thân thiện, bảo đảm lợi ích tốt nhất cho người dưới 18 tuổi.

Với vụ án có người bị hại là người dưới 18 tuổi bị xâm hại tình dục, bị bạo hành hoặc bị mua bán, Tòa án phải xét xử kín.

Những vụ án khác có yêu cầu của người dưới 18 tuổi hoặc để bảo vệ bí mật đời tư cho người dưới 18 tuổi thì cũng có thể xử kín nhưng phải tuyên án công khai.

Đặc biệt, không xét xử lưu động đối với vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi.

17. 15 ngày trước khi vận hành phải xin cấp phép hoạt động điện lực

Thông tư 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018 về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực. Theo đó:

Chậm nhất trước 15 ngày làm việc tính từ ngày dự kiến chính thức vận hành thương mại, tổ chức tham gia hoạt động phát điện phải nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực thay vì trước 30 ngày làm việc như trước đây.

Thông tư này quy định 4 trường hợp miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực, gồm: Phát điện để tự sử dụng không bán điện cho tổ chức, cá nhân khác; Kinh doanh điện tại vùng nông thôn, miền núi, hải đảo…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 06/12/2018.

Với những chính sách, quy định đổi mới sẽ giúp doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có một tháng 12 thành công với nhiều dự định đặt ra.

0 khách hàng đã bình luận về bài viết này
Inline Feedbacks
View all comments

    0932.678.626